Az érvényes jogszabályok szerint a nagyvállalatoknak tevékenységük energetikai jellemzőinek megismerése céljából kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetniük.

Következő határidő: 2019. december 5.

Az érvényes jogszabályok szerint a nagyvállalatoknak négyévente energetikai auditálást kell végeztetniük. Az első energetikai auditálás határideje 2015. december 5-e volt, melynek teljesítésének elmaradása esetén a MEKH 2017. június 30-ig nem szabott ki bírságot. A négyéves időszak számításának kezdő időpontja alapesetben az utolsó auditálás elkészítésének napja, azonban van egy fontos kitétel. Annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett és 2015. december 26. napját követően nem mentesül az auditálási kötelezettség alól, az első kötelező energetikai audit elkészítésének időpontjától függetlenül, 2019. december 5-ig újra energetikai auditálást kell végeztetnie.

Ki kötelezett energetikai auditálásra?

Az Ehat. tv. 2017. július 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében nagyvállalat az a vállalkozás, amely a Kkvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával nem minősül kis-, illetve középvállalkozásnak.

Ezt figyelembe véve, a nagyvállalati minőséget a partnervállalkozások figyelmen kívül hagyásával és azon vállalkozások figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, amelyek természetes személyen keresztül állnak egymással kapcsolódó vállalkozási kapcsolatban.

(Kkvtv. 4. §: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400034.TV)

Ki mentesülhet a kötelezettség alól?

Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet.

A vállalkozáscsoport azon tagjának, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és az auditálás évét megelőző 3 évben az átlagos éves összes energiafogyasztása nem éri el a 3 GWh-t, nem kell kötelező energetikai auditálást lefolytatnia.

Nem kell külön energetikai auditálást lefolytatnia annak a nagyvállalatnak, amely egy vállalkozáscsoport tagja és a vállalkozáscsoport egészére vagy egy részére vonatkozó energetikai audit ezen nagyvállalatra is kiterjed.

Amennyiben cége energetikai auditálásra kötelezett, érdemes már most elkezdeni foglalkozni a témával és megtenni az első lépéseket. Ne hagyja az utolsó pillanatra! Cégünk hatékonyan és szakszerűen, az auditált vállalat kapcsolattartóinak erőforrásait minimálisan lekötve végzi el az energetikai auditálást.

Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!

Elérhetőségek:

Kovács Ferenc
üzletfejlesztési vezető
+36204355170
ferenc.kovacs@axing.hu