HATÉKONY ÉS MEGBÍZHATÓ

ENERGETIKAI SZAKREFERENS

Miért választanak minket?

 • Az energiahatékonysággal kapcsolatos kötelezettségeit az ön javára fordítjuk.
 • Megbízható energia menedzsment rendszert alkalmazunk.
 • Adatait maximális diszkrécióval, biztonságosan kezeljük.
 • A kötelező adatszolgáltatások terhét minimalizáljuk és levesszük a válláról.
 • Több mint 10 éve energetikusi szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinek.

Törvényi háttér

Energetikai szakreferens kötelezettség pontos megfogalmazása:

Minden gazdálkodó szervezet amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy
b) 100 000 m 3 földgázt, vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget,

energetikai szakreferens igénybevételére köteles.

A vállalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

A “gazdálkodó szervezetnek” körét az 1952. évi III. tv. 396. §-a határozza meg:

E törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 • a) Figyelemmel kíséri a megrendelő energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását.
 • b) Közreműködik a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 22/C § által előírt kötelező adatszolgáltatás elkészítésében tárgyévet követő év június 30-ig a MEKH irányába.
 • c) Az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 • d) Összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz.
 • e ) Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében.
 • f) Javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.
 • g) Gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról.
 • h) Ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

A 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról a kihirdetését követő 16. napon, azaz 2016. december 21-én lép hatályba. A szakreferens bejelentése tehát 2016. december 21-től kötelező az érintett gazdálkodó szervezetek számára.

A MEKH 2017. június 30-ig nem szabott ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Az energetikai szakreferenst igénybe vevő gazdálkodó szervezet 30 napon belül tájékoztatja a MEKH-t az energetikai szakreferens igénybevételével kapcsolatos adatokról, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról.

Energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet.

Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki

 • a) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel;
 • b) rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal;
 • c) az energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette.

A természetes személy energetikai szakreferensnek éves továbbképzésen kell részt vennie és ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie.

A gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek akkor minősül, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult (alkalmas) természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

A szakreferens alkalmasságának ellenőrzése a bejelentő kötelezettsége.

2020. január 16-án megjelent az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet. Az energetikai szakreferens feladata az almérők által mért fogyasztási adatok nyilvántartása az energetikai folyamatok és megtakarítások nyomon követése érdekében és ezeket a mért fogyasztási adatokat a havi és éves szakreferens riportokban szerepeltetnie kell.

A rendelet szövege az alábbi linken olvasható: 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet

A rendelet szerint 2021. január 1-től az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek kötelesek legalább negyedóránkénti mérésre, valamint a mérési adatok tárolására és továbbítására alkalmas mérőket felszereltetni a 100 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezésekre (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések), illetve a 140 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezésekre. Az egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezésekre -az előző két kategória eszközeit figyelmen kívül hagyva-, amelyek esetében a beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény meghaladja a 200 kW-ot szintén hasonló almérőt kell felszereltetni.

Fontos, hogy a rendelet abban az esetben írja elő az almérő kötelező felszerelését, ha a fenti villamosenergia felhasználási pontokon a villamosenergia felhasználás alacsonyabb is lehet a névleges teljesítménynél illetve a szabályozás vagy vezérlés alapján az érintett berendezések működésüket képesek leállítani, amit üzemóra-számláló nem rögzít.

Az előírt almérő felszerelési kötelezettség alól kivételt képeznek azok a berendezések, amelyek üzemideje a tárgyévet megelőző három év átlagában a 2000 üzemóra/év értéket nem haladja meg.

A rendeletalkotó 2022. január 1-től a minimum berendezés teljesítményeket már a jelenlegi rendeletben szigorítja, azaz ettől a dátumtól az alábbi kötelezettség él:

A rendelet szerint 2022. január 1-től az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek kötelesek legalább negyedóránkénti mérésre, valamint a mérési adatok tárolására és továbbítására alkalmas mérőket felszereltetni a 50 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezésekre (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések), illetve a 70 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezésekre. Valamint azokra az egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezésekre -az előző két kategória eszközeit figyelmen kívül hagyva-, amelyek esetében a beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény meghaladja a 100 kW-ot, figyelmen kívül hagyva azokat a berendezéseket, amelyek üzemideje a tárgyévet megelőző három év átlagában a 1000üzemóra/év értéket nem haladja meg.

Az Axing Kft. felkészült és nagy gyakorlattal rendelkezik a fenti kötelezettség bármilyen szintű megvalósítására.

Gyakran Ismételt Kérdések

Kapcsolódó blog jegyzeteink:

ALMÉRŐK TELEPÍTÉSE – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Készítette: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2020. január 24-én hatályba lépett az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérőkalkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet(a továbbiakban: Rendelet). A szakmai visszajelzések alapján elkészült a Rendelet felülvizsgálata. A módosított szabályok 2020. július1-én lépnek hatályba. Jelen […]

Fontos tájékoztatás a 2020. január 16-án megjelent a telepítendő almérőkről szóló MEKH rendelettel kapcsolatban

Nemrég jelent meg az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet, mely a szakreferens alkalmazására kötelezett vállalkozások számára írja elő villamos energia fogyasztás mérők felszerelését.A rendelettel kapcsolatban sok valótlan, torz vagy csak részben igaz „tájékoztatás” kering a piacon. Szeretnék egyértelművé tenni a rendlelettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalót, miszerint az „almérős rendszert” 2021. január 1-ig kell felszerelni, a kötelezettség […]

AXING Energetikai Konferencia 2020

2020. január 23-án rendeztük meg az első Axing Energetikai Konferenciát. A rendezvényen nagy érdeklődés mellett az auditokkal és szakreferensi kötelezettségekkel kapcsolatos előadások hangzottak el, valamint jogszabályi aktualitásokról is szó volt. A konferenciát követő napon lépett hatályba a telepítendő almérőkről szóló MEKH rendelet, amelyről Baráth Géza tartott részletes ismertetőt. Ezen kívül a konferencia érintette a TAO […]

Telepítendő almérőkről szóló MEKH rendelet

2020. január 16-án megjelent az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet. Az energetikai szakreferens feladata az almérők által mért fogyasztási adatok nyilvántartása az energetikai folyamatok és megtakarítások nyomon követése érdekében és ezeket a mért fogyasztási […]

Változik a biztonsági készletezési díj!

Október 1-től megváltozott a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség szeptember 27-én kiadott közleménye és a 2/2017. (IX.27.) számú határozata szerint módosul az ún. biztonsági készletezési díj egységára október 1-i hatállyal. Ennek értelmében a korábbi 364,71 Ft/MWh-ról 328,24 Ft/MWh-ra csökken a díj mértéke, így ügyfeleink számláin ettől kezdve 0,32824 Ft/kWh fog […]

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

A hatályos 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról rendelkezik az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményéről. Fontos: a végrehajtási rendelet 2017 július 4.-én megjelent a TAO adókedvezmény mértéke függ a gazdálkodó szervezet “nagyságától”: nagyvállalkozás 30%, középvállalkozás 40%, kisvállalkozás 50% az adókedvezményre való jogosultság igazolását regisztrált energetikai auditornak kell igazolnia (nem szakreferensnek, nem […]

Megjelent a szakreferens adatszolgáltatás nyomtatványa

Tisztelt érdeklődők! Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az előzetes rémhírekkel ellentétben nem az utolsó pillanatban készült el a “a Nagyvállalatok és az Energetikai Szakreferens Igénybevételére Köteles Gazdálkodó Szervezetek Éves Energiafelhasználásának Mértékére, Valamint Energiamegtakarítására Vonatkozó Adatszolgáltatás” nyomtatványa. Neve: MEKH_ADAT_VALLALAT. Üres mintanyomtatvány elérhető weboldalunkon. Az eredeti hírek arról szóltak, hogy az regisztrált energetikai auditorok számára június végére szervezett […]

Határidők összefoglalása energetikai szakreferens igénybevételére kötelezettek részére

2017. június 30-ig energetikai szakreferens kiválasztásának és MEKH felé történő bejelentésének határideje – vállalati nagyságtól függetlenül szakreferens igénybevételére kötelezett nagyvállalatok adatszolgáltatási határideje a 2016-os évről a MEKH felé (energiafogyasztási és költség adatok, energiahatékonyságot célzó és szemléletformáló intézkedések) nagyvállalati éves regisztráció és regisztrációs díj megfizetésének határideje 2018. május 15-ig szakreferens megküldi a gazdálkodó szervezet számára a 2017-es […]

Adatszolgáltatási kötelezettség

A Magyar Közlöny 2017. évi 24. számában február 16-án fontos új  MEKH rendeletek jelentek meg, melyek február 24-től lépnek hatályba. Magyar Közlöny 2017. évi 24. szám 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és […]

Ki az ideális energetikai szakreferens ?

Véleményünk szerint az ideális szakreferens mindenekelőtt jogosult nagyvállalati auditok elvégzésére. Ez garantálja Önnek azt, hogy a szakreferens valóban kielégíti az összes szükséges feltételt. Hasznos továbbá ha: az auditor elvégzett már több tíz, különböző szektorban tevékenykedő nagyvállalat auditját, és elvégezte az elvárt adatszolgáltatást a MEKH irányába, fel tud mutatni nagy számú energetikai referenciát,, tapasztalata van az energia gazdálkodás […]