Jelen weblap üzemeltetője az AXING Kft. (székhely: 1021 Budapest, Modori u. 3., Cégjegyzékszám: 01-09-722209 Adószám: 13173869-2-41).

Az Axing Kft. tájékoztatja Önt, hogy weblapjának látogatása egyben az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A www.axing.hu, illetve annak tartalma szerzői védelem alá esik. Az Axing Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos az oldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, terjeszteni, átdolgozni, továbbá tilos a weboldal részét képező szoftverek, saját fejlesztések, technológiai megoldások felhasználása és lemásolása.
A www.axing.hu weblapon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az Axing Kft. szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelem alá tartozó művét képezi, így külön írásbeli engedély nélkül kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel.

A weblapon található információk kizárólag az általános tájékoztatást szolgálják, azokat a weblap látogatói saját felelősségükre használhatják. Az ilyen felhasználás kizárólag személyes célból történhet, jövedelemszerzés célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

Cégünk felelősséget nem vállal azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
Az Axing Kft. minden erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.

Ennek ellenére nem vállalunk szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartjuk a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtsunk végre. Továbbá vállalatunkat nem terheli felelősség a honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

A honlapon található harmadik fél által üzemeltetett weboldalra elvezető link. E weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adatkezelési gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

Kérjük a fentiek tudomásul vételét:

Axing Kft.