HATÉKONY ÉS MEGBÍZHATÓ SEGÍTSÉG

A KÖZINTÉZMÉNYEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI

FELADATAIHOZ

Miért választanak minket?

  • Az energiahatékonysággal kapcsolatos kötelezettségeit az ön javára fordítjuk.
  • Megbízható energia menedzsment rendszert alkalmazunk.
  • Adatait maximális diszkrécióval, biztonságosan kezeljük.
  • A kötelező adatszolgáltatások terhét minimalizáljuk és levesszük a válláról.
  • Több mint 10 éve energetikusi szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinek.

Közintézmények feladatai

Az intézménynek kötelessége nyomon követni energia fogyasztási adatait. Az adatokat minimum havi bontásban, energia hordozónként összesítve, a törvény hatályba lépésétől kezdődően, azaz 2016 december hónaptól nyilván kell tartani.

Az intézmény köteles a havi energia fogyasztási adatokat a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint elektronikus formában bejelenteni.

A hivatkozott rendelet szerint: „A közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért felelős az épület energiafogyasztási adatait havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő 5. napon jelenti be.”

Az említett on-line felület még nem üzemel. (2018.09.20.)

Szakértők ennek ellenére az intézményeknek azt javasolják, hogy az energia fogyasztással és az energia hatékonyság javítását célzó intézkedésekkel kapcsolatos információkat energia menedzsment rendszerben tartsák nyilván.

Az intézmény köteles ötévente a Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési tervet készíteni, amit a készítés évében március 31-ig köteles megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé.

A terv tartalmazza a

  • vezetői összefoglalót,
  • az energia megtakarítást eredményező lehetséges intézkedéseket,
  • a megvalósított energia megtakarítási intézkedéseket,
  • az intézkedések hatását, amelyet az intézmény nyomon követett.

Bővebben, letölthető: intézkedési terv minta

A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 11/A. § d pontja szerint az intézmény köteles gondoskodni az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról.

A módszertan szerint a legkisebb költséggel megvalósítható szemléletformálási intézkedés az adott épületet használók tájékoztatása az egyes tevékenységekhez kapcsolódó energiafogyasztás mennyiségéről, annak változásairól, amely feladatok ellátása érdekében az információkat kezelő energia menedzsment rendszer használata javasolt. Feladat továbbá az energiatudatos épülethasználat ösztönzése oktatással, tájékoztatással.

Az intézménynek feladata a célok eléréséhez vezető módszerek, intézkedések, illetve kampányelemek meghatározása, valamint az ezeket összefoglaló közös akcióterv kidolgozása.

Bővebben, letölthető: szemléletformálási módszertan

Kapcsolódó blog jegyzeteink: