HATÉKONY ÉS MEGBÍZHATÓ SEGÍTSÉG

A KÖZINTÉZMÉNYEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI

FELADATAIHOZ

Miért választanak minket?

  • Az energiahatékonysággal kapcsolatos kötelezettségeit az ön javára fordítjuk.
  • Megbízható energia menedzsment rendszert alkalmazunk.
  • Adatait maximális diszkrécióval, biztonságosan kezeljük.
  • A kötelező adatszolgáltatások terhét minimalizáljuk és levesszük a válláról.
  • Több mint 10 éve energetikusi szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinek.

Közintézmények feladatai

Az intézménynek kötelessége nyomon követni energia fogyasztási adatait. Az adatokat minimum havi bontásban, energia hordozónként összesítve, a törvény hatályba lépésétől kezdődően, azaz 2016 december hónaptól nyilván kell tartani.

Az intézmény köteles a havi energia fogyasztási adatokat a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint elektronikus formában bejelenteni.

A hivatkozott rendelet szerint: „A közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért felelős az épület energiafogyasztási adatait havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő 5. napon jelenti be.”

Az említett on-line felület még nem üzemel. (2018.09.20.)

Szakértők ennek ellenére az intézményeknek azt javasolják, hogy az energia fogyasztással és az energia hatékonyság javítását célzó intézkedésekkel kapcsolatos információkat energia menedzsment rendszerben tartsák nyilván.

Az intézmény köteles ötévente a Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési tervet készíteni, amit a készítés évében március 31-ig köteles megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé.

A terv tartalmazza a

  • vezetői összefoglalót,
  • az energia megtakarítást eredményező lehetséges intézkedéseket,
  • a megvalósított energia megtakarítási intézkedéseket,
  • az intézkedések hatását, amelyet az intézmény nyomon követett.

Bővebben, letölthető: intézkedési terv minta

A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 11/A. § d pontja szerint az intézmény köteles gondoskodni az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról.

A módszertan szerint a legkisebb költséggel megvalósítható szemléletformálási intézkedés az adott épületet használók tájékoztatása az egyes tevékenységekhez kapcsolódó energiafogyasztás mennyiségéről, annak változásairól, amely feladatok ellátása érdekében az információkat kezelő energia menedzsment rendszer használata javasolt. Feladat továbbá az energiatudatos épülethasználat ösztönzése oktatással, tájékoztatással.

Az intézménynek feladata a célok eléréséhez vezető módszerek, intézkedések, illetve kampányelemek meghatározása, valamint az ezeket összefoglaló közös akcióterv kidolgozása.

Bővebben, letölthető: szemléletformálási módszertan

Kapcsolódó blog jegyzeteink:

Változik a biztonsági készletezési díj!

Október 1-től megváltozott a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség szeptember 27-én kiadott közleménye és a 2/2017. (IX.27.) számú határozata szerint módosul az ún. biztonsági készletezési díj egységára október 1-i hatállyal. Ennek értelmében a korábbi 364,71 Ft/MWh-ról 328,24 Ft/MWh-ra csökken a díj mértéke, így ügyfeleink számláin ettől kezdve 0,32824 Ft/kWh fog […]

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

A hatályos 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról rendelkezik az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményéről. Fontos: a végrehajtási rendelet 2017 július 4.-én megjelent a TAO adókedvezmény mértéke függ a gazdálkodó szervezet “nagyságától”: nagyvállalkozás 30%, középvállalkozás 40%, kisvállalkozás 50% az adókedvezményre való jogosultság igazolását regisztrált energetikai auditornak kell igazolnia (nem szakreferensnek, nem […]

Megjelent a szakreferens adatszolgáltatás nyomtatványa

Tisztelt érdeklődők! Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az előzetes rémhírekkel ellentétben nem az utolsó pillanatban készült el a “a Nagyvállalatok és az Energetikai Szakreferens Igénybevételére Köteles Gazdálkodó Szervezetek Éves Energiafelhasználásának Mértékére, Valamint Energiamegtakarítására Vonatkozó Adatszolgáltatás” nyomtatványa. Neve: MEKH_ADAT_VALLALAT. Üres mintanyomtatvány elérhető weboldalunkon. Az eredeti hírek arról szóltak, hogy az regisztrált energetikai auditorok számára június végére szervezett […]

Határidők összefoglalása energetikai szakreferens igénybevételére kötelezettek részére

2017. június 30-ig energetikai szakreferens kiválasztásának és MEKH felé történő bejelentésének határideje – vállalati nagyságtól függetlenül szakreferens igénybevételére kötelezett nagyvállalatok adatszolgáltatási határideje a 2016-os évről a MEKH felé (energiafogyasztási és költség adatok, energiahatékonyságot célzó és szemléletformáló intézkedések) nagyvállalati éves regisztráció és regisztrációs díj megfizetésének határideje 2018. május 15-ig szakreferens megküldi a gazdálkodó szervezet számára a 2017-es […]

Adatszolgáltatási kötelezettség

A Magyar Közlöny 2017. évi 24. számában február 16-án fontos új  MEKH rendeletek jelentek meg, melyek február 24-től lépnek hatályba. Magyar Közlöny 2017. évi 24. szám 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és […]

Ki az ideális energetikai szakreferens ?

Véleményünk szerint az ideális szakreferens mindenekelőtt jogosult nagyvállalati auditok elvégzésére. Ez garantálja Önnek azt, hogy a szakreferens valóban kielégíti az összes szükséges feltételt. Hasznos továbbá ha: az auditor elvégzett már több tíz, különböző szektorban tevékenykedő nagyvállalat auditját, és elvégezte az elvárt adatszolgáltatást a MEKH irányába, fel tud mutatni nagy számú energetikai referenciát,, tapasztalata van az energia gazdálkodás […]

Tudnivalók az energetikai szakreferens kötelezettségről

Mely vállalatokra vonatkozik az energetikai szakreferens alkalmazásának kötelezettsége? Minden gazdálkodó szervezet amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy b) 100 000 m 3 földgázt, vagy c) 3 400 GJ hőmennyiséget, energetikai szakreferens igénybevételére köteles. A gazdálkodó szervezet nem feltétlenül nagyvállalat. Szakreferens feladatai: a) […]

Energetikai audit, energetikai szakreferens, nemzeti energetikusi hálózat

A 2016 december 5-i Magyar közlönyben Magyar Közlöny 191. szám megjelentek az immár hatályos jogszabálymódosítások.  

Energetikai szakreferens

2017-től induló új szolgáltatásunk, egy új jogszabályi kötelezettségnek megfelelően. A szolgáltatásunk jelenleg kidolgozás alatt van, a részletekről ügyfeleinket folyamatosan tájékoztatni fogjuk. Amennyiben az ön cége még nem ügyfelünk, de szeretne tájékoztatást kapni, akkor kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk! Amit eddig tudni lehet az ezzel a témával kapcsolatos jogalkotási folyamatról: 2016 november 21-én az Országgyűlés […]