A weblapot az AXING Kft. (székhely: 1021 Budapest, Modori u. 3., Cégjegyzékszám: 01-09-722209 Adószám: 13173869-2-41) üzemelteti. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a cég a weblapon keresztül gyűjtött azonosítható személyes adatok adatkezelőjének minősül. A honlap használatával, és a személyes adatok megadásával elfogadja azok felhasználását, a jelen nyilatkozat tartalmának megfelelően.

Az AXING Kft. weblapjának  tartalma személyes adatok megadása nélkül elérhető. Az AXING Kft. a weblapján kizárólag informatikai (IP cím, böngésző, stb.), illetve a látogatók által megadott személyes adatot gyűjt, és ezeket névtelenül, összesített módon használja fel. Amennyiben bármilyen személyes adat, információ az AXING Kft. tudomására jut, azt a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései alapján kezeli. A honlap látogatása során önkéntesen megadott bármilyen üzleti jellegű adatot az AXING Kft. üzleti titokként kezel.  Semmilyen esetben nem osztunk meg személyes információt harmadik felekkel, kivéve, ha azt törvény írja elő, vagy ha a honlap látogatója kifejezetten jelzi számunkra. Az összes kezelt adatról bármikor tájékoztatás, az adat helyesbítése vagy törlése kérhető.

Kérjük a nyilatkozatban foglaltak szíves tudomásulvételét!

AXING Kft.