Mely vállalatokra vonatkozik az energetikai szakreferens alkalmazásának kötelezettsége?

Minden gazdálkodó szervezet amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy
b) 100 000 m 3 földgázt, vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget,

energetikai szakreferens igénybevételére köteles.

A gazdálkodó szervezet nem feltétlenül nagyvállalat.

Szakreferens feladatai:

 • a) szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 • b) javaslatokat fogalmaz meg energia hatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési
  lehetőségekkel kapcsolatban,
 • c) gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért
  energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
 • d) az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 • e) összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
 • f ) ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Határidők:

A 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról a kihirdetését követő 16. napon, azaz 2016. december 21-én lép hatályba. A szakreferens bejelentése tehát 2016. december 21-től kötelező az érintett gazdálkodó szervezetek számára. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Kit lehet szakreferens, akit a kötelezett gazdálkodó szervezet bejelenthet?

Energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet.

Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki

 • a) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel;
 • b) rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal;
 • c) a energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette.

A természetes személy energetikai szakreferensnek éves továbbképzésen kell részt vennie és ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie.

A gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek akkor minősül, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult (alkalmas) természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

A szakreferens alkalmasságának ellenőrzése a bejelentő kötelezettsége. Mivel külön szakreferens névjegyzéket nem vezet a MEKH, az tűnik biztos megoldásnak, ha a kötelezett gazdálkodó szervezet egy regisztrált auditort, vagy auditáló szervezetet alkalmaz, és jelent be.