Változott Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény. A változások érintik a nagyvállalatok energetikai auditok elvégzésére vonatkozó kötelezettségét. Összefoglaltuk a fontosabb változásokat:

Fontosabb határidők:

A MEKH 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt.

Annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett és 2015. december 26. napját követően nem mentesül az auditálási kötelezettség alól, következő alkalommal – az első kötelező energetikai audit elkészítésének időpontjától függetlenül – 2019. december 5-ig kell energetikai auditálást elvégeztetnie.

Kötelezettek köre:

nagyvállalat: a Kkvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás, azaz nem kötelezettek azok a nagyvállalatok, amelyek „partnervállalkozások”, illetve természetes személy(ek) révén váltak „kapcsolódó vállalkozásnak”.

A vállalkozáscsoport azon tagjának, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és az auditálás évét megelőző 3 évben az átlagos éves összes energiafogyasztása nem éri el a 3 GWh-t, nem kell kötelező energetikai auditálást lefolytatnia vagy ISO 50001 szabvány szerint tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtetnie.

A vállalkozáscsoport azon tagjának, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és a működésével összefüggésben felmerült, tárgyévet megelőző évi energiafelhasználása nem éri el a vállalkozáscsoport legnagyobb fogyasztású vállalkozásának a működésével összefüggésben felmerült, tárgyévet megelőző évi éves energiafelhasználás 5%-át, nem kell kötelező energetikai auditálást lefolytatnia vagy ISO 50001 szabvány szerint tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtetnie.

A létrejövő nagyvállalat vagy nagyvállalattá minősülő vállalkozás esetében a kötelező energetikai auditálás első elvégeztetésének határideje az első nagyvállalati regisztrációs kötelezettséget követő év június 30. napja, függetlenül a regisztráció tényleges megtörténtétől.”

Tartalmi változás:

Ha a nagyvállalat energetikai alapállapot felmérése során megállapították, hogy a valamely auditálandó részterület (épületek, folyamatok és szállítás) – tárgyévet megelőző 3 év átlagában – éves energiafelhasználása az összes éves energiafelhasználás 10 százalékát nem éri el, a részterület mentesül a kötelező auditálás alól.

Szigorodtak továbbá a büntetési tételek azokra az esetekre, ha a kötelezett nagyvállalat elmulasztja az energetikai auditokra, a regisztrációra, illetve az adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségét.